Onko armeijassa lääkärintarkastus?

Onko armeijassa lääkärintarkastus?

Lääkärintarkastus järjestetään ensimmäisen parin viikon aikana ja moni jättää palveluksensa kesken siellä esille tulleiden seikkojen vuoksi. Suurin osa alokkaista keskeyttää varusmiesmiespalveluksensa kuitenkin ihan muista syistä kuin sopeutumisvaikeuksien vuoksi.

Saako armeijassa käyttää kelloa?

Palvelustehtävän aikana puhelin ei saa olla käytössä. Kellonaikaa ei siis voi tarkistaa kännykän näytöltä, vaan on turvauduttava rannekelloon. Puhelinta saa käyttää varusmiehille määritellyllä vapaa-ajalla. Omaa kelloa varusmiehet eivät Puolustusvoimilta saa, vaan jokainen on sellaisen hankkinut ennen intin alkamista.

Mistä saada rahaa armeijan aikana?

Armeijassa tai siviilipalveluksessa oleva saa palveluspaikastaan pientä päivärahaa. Sen lisäksi Kela voi maksaa sotilasavustusta. Sitä voidaan maksaa armeijassa tai siviilipalveluksessa olevalle tai hänen omaisilleen.

Asevelvollisen tuet

  • perusavustus.
  • asumisavustus.
  • elatusavustus.
  • erityisavustus.

Voiko armeijassa pakottaa olemaan vuoden?

Ei sitä kukaan voi pakottaa olemaan pitempään kuin kuusi kuukautta ja riippuen paikasta missä suorittaa armeijan voi olla ettei halukkaita johtajajiksi ole tarpeeksi niin voihan ne yrittää saada jäämään koko vuodeksi.

Saako armeijassa olla humalassa?

Nykyisin iltavapaita on lyhennetty niin, että useissa varuskunnissa kasarmilla tulee olla puoli kymmenen aikaan, eikä kohtuujuomisen rajojen rikkomista katsota sormien läpi. Kasarmialueella ei saa olla humalassa eikä annetuista aikarajoista tule myöhästyä.

Miksi armeijassa siivotaan?

Varusmiesjohtajien valvonnan alla tapahtuva siivoaminen on tärkeä ja tinkimätön osa inttiä. Aktiivisen siivoamisen avulla pidetään kasarmit hyvässä kunnossa ja opitaan tärkeitä tiimityöskentelytaitoja. Silloin tällöin kun kasarmi on hyvin siivottu, saattaa pieni yhteinen lystinpito olla paikallaan.

Saako armeijassa asumistukea?

Jos palvelusta suorittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea jo ennen palvelukseen astumista, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Tarvittaessa asumistuen määrä tarkistetaan.

Mistä näkee Uuno armeijassa?

Uuno Turhapuro armeijan leivissä – katso maksutta MTV Katsomossa. Kun appiukosta tulee ministerismies, voi suhteilla päästä vaikka Santahaminaan suorittamaan keskenjäänyttä varusmiespalvelustaan.

Mikä on AUK armeijassa?

AUK. Aliupseerikurssi, aliupseerikoulu, aukki. AUK:ssa koulutetaan alikersantit ja ensimmäinen vaihe reservin upseerien koulutuksesta.

Onko viikonloput vapaita armeijassa?

Normaalilla palvelus- ja lomarytmillä tarkoitetaan sitä, että pääsääntöisesti kaikki arkipäivät ovat koulutusta ja viikonloput vapaata.

Miten päästä armeijassa lentäjäksi?

Alokasjaksolla kurssille valitut suorittavat kaikille yhteisen sotilaan peruskurssin. Alokasjakson jälkeen kurssilaisille koulutetaan lentoteorioita sekä pelastautumiskoulutuksen perusteita. Kurssilaiset suorittavat myös aliupseeri- ja reserviupseerikurssin mukaiset johtaja- ja kouluttajakoulutukset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.